Verejná zbierka P18omáhame mladým

Ministerstvo vnútra schválilo verejnú zbierku s názvom P18omáhame mladým pod číslom: 000-2017-038848. Zbierka prebieha od 18.1.- 31.7.2018. 
Prispieť je možné vložením peňažných prostriedkov na č.ú. SK27 0200 0000 0034 3335 3358, zaslaním SMS v tvare DSM P18 na číslo 877 a kúpou predmetov.  Zoznam spolupracujúcich organizácii, kde sa dajú predmety zakúpiť nájdete TU: https://narodnestretnutiemladeze.sk/podpor-nas/

Verejná zbierka Bioetika pre mladých

Predbežná správa zbierky: 1.strana a 2.strana.

Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR bola do Registra verejných zbierok zaregistrovaná verejná zbierka s názvom Bioetika pre mladých pod registrovým číslom 000-2017-034407. Zbierka prebieha do 31. 1. 2018. Zbierku možno podporiť vkladmi na Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac o zbierke a jej účele nájdete na tomto odkaze.

Prinášame dynamiku rozvoja kresťanských spoločenstiev

Činnosť našej ogranizácie je realizovaná v dvoch centrách.
Projektové centrum podporuje cirkevné a Cirkvou zriadené organizácie cez tvorbu a poradenstvo projektov.
Centrum pastoračnej podpory zastrešuje prácu s rodinami, mládežnícke projekty, buduje povedomie v otázkach kultúry života a podporuje pastoračné plánovanie vo farnostiach.

 

Správa a vyúčtovanie zbierky "P15 - pomáhame mladým"

Správa a vyúčtovanie zbierky "Národný pochod za život 2015"